Rovinieta

Amenda rovinieta – Totul despre amenzile de roviniete

amenda rovinieta

Cum obtin informatii despre amenzile de rovinieta?

Informatii cu privire la amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei valabile se obtin de la CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica, la numarul de telefon 021.317.11.25.

Pentru a contesta un proces vebal de constatare a contraventiei pentru lipsa rovinietei, aveti posibilitatea de a va adresa CESTRIN prin e-mail la adresa info.rovinieta@cestrin.ro sau fax la numarul 021.315.15.84.

Contact amenzi CNAIR:

  • 021 317 11 25
  • 021 315 15 82

Numarul de inmatriculare al vehiculului este gresit inscris in Procesul verbal de amenda. Ce trebuie sa fac?

În cazul emiterii rovinietei pentru un număr de înmatriculare gresit, se va solicita CNAIR SA corecţia în baza de date a numărului de înmatriculare şi/sau a numărului de identificare.

Solicitarea de corecţie se transmite prin e-mail, fax sau la adresa postala, împreună cu:

a) o copie de pe documentul care atestă emiterea rovinietei, cu excepţia cazului în care rovinieta a fost emisa prin intermediul serviciului de mesaje scurte;

b) o copie de pe certificatul de înmatriculare a vehiculului.

Pe lângă documentele prevăzute anterior, în cazul în care în documentul care atestă emiterea rovinietei este înscris un număr de înmatriculare alocat unui tip de vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere, utilizatorii străini au obligaţia de a transmite şi o copie de pe certificatul de înmatriculare a acestui vehicul.

In maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR SA, se efectuează corecţia erorilor materiale, în cazul în care situatia expusa de catre solicitant se încadrează într- una dintre cele prevăzute în anexa la normele metodologice.

Utilizatorii vor fi informaţi, în scris, cu privire la modalitatea de soluţionare a solicitării de corecţie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR SA. Utilizatorii nu pot considera rovinieta valabilă pentru numărul de înmatriculare şi/sau numărul de identificare pentru care solicită corecţia până la confirmarea, în scris, de către CNAIR SA a efectuării modificării în baza de date.


Am vandut vehiculul si totusi am primit un proces verbal de constatare a contraventiei.

Noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare. De aceea, in baza de date apartinand Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, apareti in continuare ca si detinator al vehiculului.

In acest caz puteti formula o contestatie la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, conform celor inscrise in procesul verbal primit.

De asemenea trebuie să vă adresaţi organului fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă aveţi domiciliul. Acesta va notifica DRPCIV cu privire la înstrăinarea vehiculului, în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglemetările în materie fiscală, pentru a efectua menţiunile necesare în Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a Vehiculelor Înmatriculate (RNEPCVI).

In cazul înregistrării vehiculului respectiv circuland fara rovinietă valabilă, mențiunea privind înstrăinarea acestuia (conform celor precizate mai sus), va fi adusă la cunoștință CNAIR SA, fiind astfel evitată întocmirea unui proces verbal de constatare a contravenției pe numele dvs.


Am primit un proces verbal de contraventie, pe care l-am achitat. Ce trebuie sa fac mai departe?

In cazul in care ati achitat amenda contraventionala, conform celor inscrise in procesul verbal, trebuie sa trimiteti catre CESTRIN copii ale documentelor care atesta plata amenzii contraventionale, impreuna cu o copie a procesului verbal.

  • prin posta, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
  • prin predare directa la sediul CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
  • prin e-mail la adresa chitanta@cestrin.ro;

Un sfat pritenesc –  pastrati originalele documentelor de plata cel putin 1 un dupa momentul platii.


Daca am platit amenda contraventionala mai trebuie sa cumpar rovinieta?

Da. Amenda este pentru ca ai circulat pe DN si autostrazi fara a avea acest drept de utilizare a infrastructurii.


Care este termenul în care se transmite amenda pentru lipsa rovinietei?

Potrivit legislației din România, în cazul în care un șofer circulă fără rovinietă, autoritățile îl pot sancționa în termen de cel mult patru luni. Este important de știut că după depășirea acestui termen, fapta se prescrie. Până în 2018, prescrierea intervenea în șase luni de la săvârșirea faptei, nu în patru luni.


Am primit mai multe amenzi pentru acelasi vehicul, dar cu date diferite. Trebuie ca la fiecare proces verbal sa platesc amenda?

Da, din pacate.


Care este termenul maxim între două amenzi – pentru lipsa rovinietei

Termenul maxim dintre două amenzi pentru circularea fără rovinietă valabilă ar putea fi de cel mult șase luni: termenul până la care fapta se prescrie (patru luni) la care se adauga termenul în care autoritățile trebuie să-l anunțe pe cel sancționat respectiv de două luni.


Cât timp mai poti circula fără rovinietă – dacă ai fost amendat?

După ce șoferul fost sancționat pentru circularea pe drumurile publice fără rovinietă valabilă, autoritățile au la dispoziție două luni pentru a-l informa despre aplicarea amenzii. În tot acest timp, șoferul nu mai poate fi sancționat pentru circularea fără rovinietă valabilă.

„În intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul”, scrie, concret, în OG 15/2002.

amenda rovinieta

amenda rovinieta

Asta înseamnă că, cel puțin teoretic, termenul maxim dintre două amenzi pentru circularea fără rovinietă valabilă ar putea fi de cel mult șase luni: termenul până la care fapta se prescrie (patru luni) + termenul în care autoritățile trebuie să-l anunțe pe cel sancționat (două luni).

Până în 2018, prescrierea intervenea în șase luni de la săvârșirea faptei, nu în patru, ca acum.

 

 


Unde platesc amenda pentru lipsa rovinietei?

Fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Sumele provenite din amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei nu se constituie venit la bugetul CNAIR SA. Acestea se fac venit integral la:

  • bugetele locale, in cazul amenzilor aplicate persoanelor fizice, respectiv respectiv la bugetul local al unității/ subdiviziunii administrativ teritoriale în care contravenientul persoana fizica își are domiciliul;
  • bugetul de stat, in cazul amenzilor aplicate persoanelor juridice.

Amenzile care se cuvin:

  • bugetelor locale – se achită prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei (ex. ghiseul.ro – daca institutia in contul careia persoana fizica intentioneaza sa faca plata amenzii, este inrolata);
  • bugetului de stat – se achită prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului.

In aceste conditii, intrucat CNAIR SA nu gestioneaza aceste conturi si mijloace de plata online, nu poate indica in procesele verbale intocmite pentru lipsa rovinietei:

– conturile dedicate ale administraţiilor publice locale in care personele fizice vor intentiona sa achite amenzile;

– conturile dedicate ale unităţilor Trezoreriei Statului in care personele juridice trebuie sa achite amenzile;

– mijloace de plata online administrate/ autorizate/ acceptate de administraţiile publice locale si de unităţile Trezoreriei Statului in care personele fizice si personele juridice, dupa caz, pot achita amenzile.

Cum platesc amenda rovinieta ?


In cazul in care in certificatul de inmatriculare al vehiculului detinator este o societate de leasing, dar totodata sunt inscrise si datele utilizatorului vehiculului, procesul verbal de constatare a contraventiei incheiat pentru circulatia pe reteaua de drumuri nationale din Romania fara a detine rovinieta valabila, va fi emis pe numele detinatorului sau al utilizatorului?

In situatia in care in certificatul de inmatriculare, pe langa detinatorul vehiculului, este inscris si utilizatorul acestuia, procesul verbal de constatare a contraventie va fi emis pe numele utilizatorului. Doar in situatia in care in certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise datele utilizatorului, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi emis pe numele firmei de leasing.

Related Posts