Mai jos gasiti cele mai frecvente intrebari legate de rovinieta

Ce este rovinieta?

Rovinieta este deci o taxa de drum obligatorie pentru orice vehicul de transport marfa sau persoane care circula pe drumurile nationale, dar si pe drumurile aflate in intravilanul municipiilor si resedintelor de judet. Taxa de drum este definita in legislatie ca documentul sau inregistrarea electronica folosita pentru atestarea achitarii tarifului perceput pentru cilrcularea pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Toate detaliile legate de model, forma, continut, conditii si mijloace de eliberare a rovinietei se stabilesc prin norme metodologice aprobate de ordine ale Ministerului Transportului si Infrastructurii.Conform legislației in vigoare, circularea fara rovinieta sau taxa de drum se sanctioneaza prin amenzi cu valori in functie de tipul autovehiculului.

Cum cumpar rovinieta?

Puteti achizitionati rovinieta online printr-o simpla comanda catre compania noastra. Veţi primi prin e-mail factura proformă corespunzatoare. Dupa ce realizati plata cu ordin de plată, emiterea rovinietei se va face ulterior in cateva minute si se va  expedia în format electronic pe email. 

Modalitati de plata rovinieta?

Pentru plata rovinietei trebuie sa folositi ordin de plata/ plata la banca. Factura fiscala, impreuna cu rovinieta electronica vor fi transmise exclusiv pe adresa dvs. de e-mail.  Documentele astfel obtinute pot fi imprimate si pastrate la bordul autovehiculului. Legislatia in vigoare nu prevede in mod explicit prezentarea acestor documente in cazul unui control din partea autoritatilor.

Cat costa rovinieta?

Toti soferii, care circula in reteaua de drumuri nationale, sunt obligati de lege (O.G. nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier si Ordinul nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania) sa achite o taxa de drum numita rovinieta. Pretul aferent unei rovinete este stabilit in functie de tipul autovehiculului (A, B, C, D, E, F, G, H) si de perioada de valabilitate (1, 7, 30, 90 de zile sau 12 luni).

intrebari frecvente rovinieta

intrebari frecvente rovinieta

Greseli frecvente

Greselile de comunicare a numarului de inmatriculare sau greselile de redactare din partea personalului distribuitor sunt adesea motivul pentru care soferi cu rovinieta valabila ajung sa fie amendati contraventional. Este foarte important ca soferul sa verifice toate datele inscrise pe chitanta pentru a fi conform cu datele din talon sau cartea de identitate. Atunci cand se achizitioneaza de la un punct de vanzare este important sa verificati corectitudinea informatiilor. Daca operatorul a eliberat rovinieta cu data inscrise eronat, soferul are posibilitatea sa solicite o cerere de schimbare numar inmatriculat eronat la CNADNR impreuna cu o copie a documentului copie client emis pentru numarul eronat, o copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de inmatriculare impreuna si o copie a documentului de plata. In situatia in care CNADNR constata ca se indeplinesc anumite conditii, se va efectua corectia.

Ce facem cu documentele?

Este foarte important ca soferii sa pastreze chitanta pentru orice tip de rovinieta platita chiar daca este valabila doar o zi. Chitanta in forma fizica sau electronica trebuie pastrata pentru cel putin un an de zile de la data achitarii. Motivul pentru care pastrarea chitantei este atat de importanta este faptul ca in cazul in care soferii primesc amenda desi detineau rovinieta, chitanta este singurul mod de a solutiona in instanta contraventia. CNADNR recomanda pastrarea tuturor chitantelor pentru rovignete cel putin un an de la expirarea acestora.

Cum verificam valabilitatea rovinietei?

Pentru a evita neplacerile, soferii au posibilitatea de a verifica online valabilitatea rovinietei achitate pe durate mai lungi. De regula, rovinieta poate fi incheiata pe perioade fixe de 1 zi, 7 zile, 30 de zile sau 12 luni. Soferii au posibilitatea de a verifica daca rovinieta este inca valabila inainte de a pleca la drum simplu si rapid, avand nevoie doar de numarul auto si seria de pe sasiu. Aici se poate verifica rovinieta

Unde e necesara rovinieta?

Tarifele de utilizare sau taxa de drumuri cunoscuta drept rovinieta se aplica la intreaga retea de drumuri nationale din Romania, definita conform art 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernamentala 43/1997. Astfel, rovinieta este necesara pentru drumurile de interes national apartinand proprietatii publice a statului care asigura legaturile dintre marile orase, municipii, resedinte de judet si granite. Conform O.G. 15/2002 modificată și completată cu O.U.G. 8/2015 și Legea 186/2015: (21) Tariful de utilizare se aplică pe reţeaua de drumuri naţionale din România, astfel cum este definită la alin. (1) lit. d), cu excepţia sectoarelor de drum naţional aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieşire în/din acestea. art. 1 alin. (1) d)reteaua de drumuri nationale din Romania – drumurile de interes national definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; (1) Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, intre ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi clasificate ca:

 • a) autostrăzi
 • b) drumuri expres
 • c) drumuri naționale europene (E)
 • d) drumuri naționale principale
 • e) drumuri naționale secundare

Am observat faptul ca numarul de inmatriculare al vehiculului este eronat inscris pe rovinieta. Ce trebuie sa fac in vederea remedierii erorii?

In situaţia emiterii rovinietei pentru un număr de înmatriculare eronat, se va solicita CNAIR corecţia în baza de date a numărului de înmatriculare şi, după caz, a numărului de identificare. Solicitarea de corecţie, se transmite la adresele de email roviniete@andnet.ro și venit@andnet.ro, împreună cu:

a) o copie de pe documentul care atestă emiterea rovinietei

b) o copie de pe certificatul de înmatriculare a vehiculului.

Pe baza solicitării transmise, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR SA, se efectuează corecţia erorilor materiale, în cazul în care situatia expusa de catre solicitant se încadrează într- una dintre cele prevăzute în anexa la normele metodologice.

Utilizatorii vor fi informaţi, în scris, cu privire la modalitatea de soluţionare a solicitării de corecţie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR SA. Utilizatorii nu pot considera rovinieta valabilă pentru numărul de înmatriculare şi/sau numărul de identificare pentru care solicită corecţia până la confirmarea, în scris, de către CNAIR SA a efectuării modificării în baza de date.

Am vândut vehiculul și totuși am primit un proces verbal de constatare a contravenției

Noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului în termenul prevăzut de legislația în vigoare (Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare). Din acest motiv, în evidențele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, figurați în continuare ca și deținător al vehiculului, iar în cazul utilizatorilor romani (persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România) responsabilitatea achitării rovinietei revine în exclusivitate acestora. CNAIR SA nu are niciun drept în aplicarea sancțiunilor altor persoane, decât celor înscrise în certificatul de înmatriculare ca deținători sau ca utilizatori în baza unui drept legal. În această situație, puteți formula o contestație la procesul verbal emis, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, conform celor înscrise în procesul verbal primit. Totodată, vă puteți adresa Serviciului public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în a cărui rază de competență a fost înmatriculat vehiculul, în vederea depunerii unei notificari cu privire la înstrainarea vehiculului. Notificarea trebuie să fie însotița de copii de pe documentele justificative (contract de vanzare-cumparare, certificat de radiere fiscală pentru vehiculul în cauza).

Am rovinietă valabilă, dar totusi am primit o amendă, ce fac?

Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost savârşită contravenţia, (dacă în procesul verbal de constatare a contravenţiei nu este specificată altă circumscripţie).

Dacă se schimbă numărul de înmatriculare, rovinieta rămâne valabilă până la sfârșitul perioadei pentru care a fost achitată?

În cazul utilizatorilor români care își schimbă numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul își mențîn valabilitatea în condițiile în care în baza de date a autorității de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare va asigura, pe baza de protocol, accesul zilnic al CNAIR – S.A. la baza de date cu modificările privind schimbarea numărului de înmatriculare.

În cazul utilizatorilor români și străini, în situația schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul își mențin valabilitatea numai în condițiile în care la emiterea acestora numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.

În condițiile în care la emiterea rovinietei numărul de identificare a vehiculului nu a fost înscris sau nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNAIR – S.A., în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR. Pentru efectuarea modificării utilizatorul se va prezenta la una dintre subunitățile CNAIR – S.A. cu următoarele documente:

 • cerere schimbare numar inmatriculare conform formularului-tip conform CNAIR – S.A.;
 • cartea de identitate a autovehiculului în copie și originalul acesteia pentru verificarea conformității.
 • Solicitarea se verifică pe loc și, dacă cererea este justificată, se efectuează modificarea în baza de date.

Odată cu modificarea numărului de înmatriculare in baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării și valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, in două exemplare, dintre care:

 • unul va fi ștampilat de către CNAIR – S.A. și va fi înmânat solicitantului
 • unul va fi semnat de către solicitant și va ramâne la CNAIR – S.A.

Am platit o amenda, acum ce fac?

În cazul în care ați achitat amenda contravențională, conform celor înscrise în procesul verbal, trebuie să trimiteți către CESTRIN, prin una din metodele menționate mai jos, copii ale documentelor care atestă plata amenzii contravenționale, împreună cu o copie a procesului verbal și a înștiințării de plata.

 • prin poștă, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, București

 • prin predare directă la sediul CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, București;

Păstrați originalele documentelor de plată.

Unde plătesc amenda pentru lipsa rovinietei?

Fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Sumele provenite din amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei nu se constituie venit la bugetul CNAIR SA

Acestea se fac venit integral la:

– bugetele locale, in cazul amenzilor aplicate persoanelor fizice, respectiv respectiv labugetul local al unității/ subdiviziunii administrativ teritoriale în care contravenientulpersoana fizica își are domiciliul;

– bugetul de stat, in cazul amenzilor aplicate persoanelor juridice.

Amenzile care se cuvin:

 • bugetelor locale – se achită prin mijloace de plată online, prin instituţii de creditautorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelorlocale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia,domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei (ex.ghiseul.ro – daca institutia in contul careia persoana fizica intentioneaza sa facaplata amenzii, este inrolata);

 • bugetului de stat – se achită prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, lainstituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului.

In aceste conditii, intrucat CNAIR SA nu gestioneaza aceste conturi si mijloace de plata online, nu poate indica in procesele verbale intocmite pentru lipsa rovinietei:

– conturile dedicate ale administraţiilor publice locale in care personele fizice vor intentiona saachite amenzile;

– conturile dedicate ale unităţilor Trezoreriei Statului in care personele juridice trebuie sa achiteamenzile;

– mijloace de plata online administrate/ autorizate/ acceptate de administraţiile publice locale side unităţile Trezoreriei Statului in care personele fizice si personele juridice, dupa caz, potachita amenzile.

În ce situații se poate restitui contravaloarea tarifului de utilizare?

CNAIR SA va returna, la solicitarea utilizatorului, suma reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare în următoarele situații:

RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULULUI, CA URMARE A:

a) retragerii definitive din circulație a vehiculului și depozitarea acestuia într-un spațiu adecvat,deținut în condițiile legii,

b) dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate, în vederea dezmembrării,

c) scoaterii definitive din România a vehiculului,

d) declarării furtului vehiculului.

Utilizatorul trebuie să transmită pe adresa de e-mail venit@andnet.ro, prin fax la nr.021/264.34.82 sau prin poștă pe adresa CNAIR SA – B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, următoarele documente:

Persoane fizice/juridice romane

– solicitarea de restituire (conform model atașat),

– certificatul de radiere din circulație, emis de Serviciul public comunitar regim permise deconducere și înmatriculare a vehiculelor (copie);

– un document emis de organele abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentuluirutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării vehiculului unei unităţi specializate,în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate(copie);

– cartea de identitate/buletinul utilizatorului vehiculului (copie) – pentru persoanele fizice.


Persoane fizice/juridice străine

– solicitarea – cererea de restituire;

– traduceri autorizate în limba română ale documentelor emise de instituții din care să reiasă,după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predăriivehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului laorganele abilitate și ale dovezii de radiere din circulație a vehiculului, emisă de autoritatea competentă din statul în care vehiculul a fost înmatriculat.


PLATĂ DUBLATA:

În cazul în care pentru același vehicul se achită mai multe roviniete pentru perioade devalabilitate care se suprapun pentru cel puțin o zi, la cererea:

a) utilizatorului, prin transmiterea urmatoarelor documente:

– solicitarea de restituire,

– cartea de identitate a vehiculului (copie),

– certificatul de înmatriculare al vehiculului (copie),

– cartea de identitate/buletinul (copie) – pentru persoanele fizice.

b) fostului utilizator, în cazul înstrăinării vehiculului, dupa expirarea perioadei devalabilitate a rovinietei achitate de acesta prin transmiterea urmatoarelor documente:

– solicitarea de restituire,

documentul care dovedeste înstrăinarea vehiculului (copie),

documentul care atestă scoaterea din evidența fiscală a vehiculului (copie),

– cartea de identitate/buletinul (copie) – pentru persoanele fizice.

În vederea restituirii contravalorii tarifului de utilizare, aferent perioadei de suprapunere a rovinietelor, utilizatorul va transmite documentele solicitate pe adresa de e-mail venit@andnet.ro, prin fax la nr. 021/264.34.82 sau prin poștă pe adresa CNAIR SA – B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.


ACHITAREA ROVINIETEI PENTRU UN TIP DE VEHICUL SUPERIOR CATEGORIEI SALE

In cazul în care pentru un vehicul a fost achitat tariful de utilizare pentru un tip de vehicul superior, la care acesta nu poate fi încadrat în conformitate cu clasificarea prevăzută în legislatieă, oricare ar fi configuraţia în care este utilizat, utilizatorul va transmite pe adresa de e-mail venit@andnet.ro, prin fax la nr. 021/264.34.82 sau prin poștă pe adresa CNAIR SA – B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, următoarele documente:

– solicitarea de restituire,

– cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului (copie);

– cartea de identitate/buletinul (copie) – pentru persoanele fizice.