Politica de confidentialitate

Respectam cu strictete confidentialitatea datelor clientilor si ne angajam sa le folosim exclusiv in scopul pentru care au fost introduse si doar pentru informari comerciale cu privire la acest website respectiv a serviciilor pe care le prestam.

Nu incurajam SPAM-ul, nu furnizam adresele de e-mail unor terti, nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul acestui site.

Securitatea datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine. Informatiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a-ti trimite confirmarea comenzilor, informatii despre promotii etc.

NO SPAM

NO SPAM

Ne obligam sa nu facem publice si sa nu vindem bazele de date continand informatii referitoare la datele personale ale clientilor nostri. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a te adresa justitiei. Totodata, ai dreptul sa te opui prelucrarii datelor personale care te privesc si sa soliciti stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, te poti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre compania noastra utilizand formularul de contact.