Rovinieta

Rovinieta gratuita pentru persoanele cu dizabilitati / handicap

rovinieta gratuita pentru persoanele cu handicap dizabilitati

ROviniete gratuite pentru persoanele cu dizabilități

Conform Legii nr. 193/2015 privind modificarea Legii nr. 448/2006 referitoare la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități dar si în conformitate cu Actul adițional la Acordul semnat între Ministerul Transporturilor, CNADNR (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania) și D.G.A.S.P.C., conținutul documentației necesare pentru eliberarea rovinietaelor este modificat dupa cum urmeaza.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) este instituția publică din România aflată în subordinea consiliilor judetene respectiv subordinea consiliilor locale la nivel de sectoare în municipiul Bucuresti, care oferă asistență și sprijin pentru copii, familie, persoane singure, persoane în vârstă, persoane aflate având nevoie de ajutor, abuzate, marginalizate sau cu dizabilități și oricărei persoane aflate în nevoie.

Există trei situații distincte referitoare la cererea de rovinietă gratuită:

1. Proprietarul/coproprietarul mașinii este o persoană cu dizabilități:
 • În acest caz, pentru obținerea rovinietei sunt necesare următoarele documente:
  – Formularul de cerere;
  – Copia cărții de identitate a persoanei cu dizabilități;
  – Copia certificatului de dizabilitate;
  – Documentul care atestă calitatea de însoțitor;
  – Copia cărții de identitate sau a certificatului de înmatriculare al mașinii.

Copiile trebuie să fie certificate conform originalului.

Documentația poate fi depusă fie prin intermediul Primăriei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC județean/local al sectoarelor municipiului București, cel târziu până la data de 19 a lunii pentru rovinietele care se emit în luna următoare.

Rovinieta este gratuită doar pentru persoanele cu dizabilități grave și pentru însoțitorul legal sau asistentul personal care este proprietarul mașinii. Persoanele cu dizabilități accentuate sau medii trebuie să fie proprietari de mașină (nu coproprietari sau soți/soții) pentru a beneficia de rovinietă gratuită.

rovinieta gratuita pentru persoanele cu handicap dizabilitati

Rovinieta este gratuita pentru persoanele cu handicap / dizabilitati

2. Proprietarul mașinii asigură transportul persoanei cu dizabilități ca însoțitor pe durata călătoriei:
 • În acest caz, pentru obținerea rovinietei sunt necesare următoarele documente:
  – Formularul de cerere;
  – Copia actului de identitate al proprietarului mașinii și al persoanei cu dizabilități;
  – Copia certificatului de dizabilitate;
  – Copia cărții de identitate sau a certificatului de înmatriculare al mașinii;
  – Ancheta socială asupra proprietarului mașinii, din care să reiasă dacă acesta asigură transportul persoanei cu dizabilități.

Copiile trebuie să fie certificate conform originalului.

Documentația poate fi depusă fie prin intermediul Primăriei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC județean/local al sectoarelor municipiului București, cel târziu până la data de 19 a lunii pentru rovinietele care se emit în luna următoare.

3. Proprietarul mașinii este și asistent personal al persoanei cu dizabilități grave:
 • În acest caz, pentru obținerea rovinietei sunt necesare următoarele documente:
  – Formularul de cerere;
  – Copia actului de identitate al proprietarului mașinii și al persoanei cu dizabilități;
  – Copia certificatului de dizabilitate;
  – Copia cărții de identitate sau a certificatului de înmatriculare al mașinii;
  – Adeverința emisă de primăria angajatoare, din care să reiasă că proprietarul mașinii este asistent personal.

Copiile trebuie să fie certificate conform originalului.

Documentația poate fi depusă fie prin intermediul Primăriei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC județean/local al sectoarelor municipiului București, cel târziu până la data de 19a lunii pentru eliberarea rovinietelor în luna următoare.

CNADNR emite rovinietele solicitate și le trimite, până în ultima zi lucrătoare a lunii, către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Tariful pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale este diferențiat în funcție de tipul vehiculului.

În cazul mașinilor, rovinieta poate avea o valabilitate de 7, 30, 90 de zile sau 12 luni.

Taxa de pod Fetesti-Cernavoda

Autoturismele folosite de persoanele cu handicap accentuat sau grav, dupa caz detinute de persoanele care au in ingrijire aceste persoane, pot trece pe podurile de la Fetesti si Cernavoda fara a plati taxa de pod – asa-numitul PEAJ.
Aceasta exceptare de la plata se va realiza in baza unor permise de libera trecere eliberate pe o durata de 12 luni de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta.

Trecerea pe baza acestor permise se va face, in cazul Agentiei de Incasare Fetesti, prin benzile marginale, inscriptionate cu semnul „cash”.

Related Posts