Rovinieta

Tarife noi rovinieta din 11 martie

tarife noi rovinieta
#rovinieta categ. B – Vehicule pt. transp. marfă MTMA 0 – 3,5 t:
  • 1 zi – 8,6 euro (nou);
  • dispare tariful pt 7 zile de 6 euro;
  • 10 zile – 11,5 euro (nou);
  • 30 zile – 18,2 euro (anterior 16 euro);
  • 60 zile – 28,8 euro (nou);
  • dispare tariful pt 90 zile de 36 euro;
  • 12 luni – 96 euro -neschimbat;
tarife noi rovinieta

tarife noi rovinieta

Din 11 martie #rovinieta cu valabilitate de 90 de zile se elimina pentru toate categoriile de autovehicule taxabile.

Extras din:

„Ordonanţa nr. 14/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România ”

3. La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din

România, care cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare, astfel:

a) pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. A şi B din anexa nr. 1: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile şi 12 luni.

Tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu depăşeşte 9% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare cu

valabilitate de 10 zile nu depăşeşte 12% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate

de 30 de zile nu depăşeşte 19% din tariful de utilizare pentru 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de 60

de zile nu depăşeşte 30% din tariful de utilizare pentru 12 luni;

b) pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-H din anexa nr. 1: o zi, 7 zile, 30 de zile şi 12 luni. Tariful de

utilizare cu valabilitate de 1 zi nu depăşeşte 2% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 7

zile nu depăşeşte 5% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu

depăşeşte 10% din tariful de utilizare pentru 12 luni.”

Related Posts