Rovinieta

Taxarea la kilometru intra in linie dreapta

Taxarea pe kilometru a intrat in „Consultarea pietei” ASTAZI – „Servicii de dezvoltare şi implementare a soluţiei informatice, inclusiv furnizarea de echipamente şi software de bază in cadrul proiectului “SISTEM ELECTRONIC DE TARIFARE RUTIERA”.

Extras din Caietul de sarcini:

„Noul sistem centralizat de tarifare rutiera va include astfel funcționalitățile existente pentru autovehiculele de pana la 3,5 tone inclusiv migrarea datelor existente din prezentul sistem centralizat numit Sistem Integrat de Emitere, Gestiune, Monitorizare si Control al Rovinietei – SIEGMCR si va conține si funcționalitățile specifice pentru colectarea tarifului de trecere a infrastructurii rutiere pentru autovehiculele cu masa totala de peste 3,5 tone.”

grafic implementare taxarea pe kilometru rovinieta

grafic implementare taxarea pe kilometru rovinieta

„Astfel, noul sistem de tarifare va îngloba atât un mod de tarifare având la baza perioada de utilizare a infrastructurii rutiere (time based) pentru autoturisme, autobuze, autocare si autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata (MTMA) ≤ 3,5 tone cat si un mod de tarifare in funcție de distanta parcursa (distance based) pentru autovehiculele de transport marfa cu MTMA> 3,5 tone. Totodată, in cazul autoturismelor, autobuzelor, autocarelor si autovehiculelor de transport marfa cu (MTMA) ≤ 3,5 tone se va aplica si un tarif de trecere (peaj) pentru utilizarea podurilor, tunelurilor si trecătorilor de munte.”